Fusiref Refractories

Ingieten van anoden en kathoden

Het ingieten van anoden en kathoden is een delicate bewerking die met de grootste zorg moet worden uitgevoerd en bewaakt (behoud van de temperaturen, smelten van het gietijzer).

Dankzij ons ervaren en hooggekwalificeerd personeel, en het nauwgezet toepassen van de procedures, kunnen wij u kwaliteitswerk garanderen.