Fusiref Refractories

Verbrandingsovens en ketels

We hebben alle nodige ervaring en knowhow voor het ontwerpen, uitvoeren en superviseren van elk type vuurvaste bekledingen voor verbrandingsovens voor huishoudelijk en industrieel afval.

Ook voert FUSIREF deze services uit op ketels van centra voor energieterugwinning, van thermische centrales, van de chemische en farmaceutische industrie, van crematoria en van eenheden voor stoomproductie.