Fusiref Refractories

Calcineren

Wat het calcineren betreft beschikken wij over een ruime en lange ervaring in de bouw en het onderhoud van vuurvaste bekledingen in cement- en kalkovens, ketels, drooghaarden en smeltovens (gesmolten cement).

We beschikken over de nodige expertise om met succes in de ingewikkeldste procedés van deze sector in te grijpen en om de best aangepaste producten voor te stellen binnen de door de klanten gestelde randvoorwaarden.