Fusiref Refractories

Aluminium

In de aluminiumsector beschouwen de hoofdrolspelers op de wereldmarkt ons als een referentiepartner, zowel op het vlak van onze producten als voor wat betreft onze services.

We leveren, bouwen, superviseren en geven onze klanten advies over alle procedés in de sector: anodebakovens, elektrolyseovens, het ingieten van elektroden en kathoden, transferpannen en gieterijuitrusting.