Fusiref Refractories

Chemie & Petrochemie

We begeleiden u bij de levering, de montage en het onderhoud van vuurvaste materialen van ovens in de chemische en petrochemische sector.

Het assortiment aangeboden producten en services wordt systematisch aangepast aan het type productie-eenheid zoals: crackers, distilleerovens, zwavel- en fosfaatovens.

We beschikken over een expertise die ons in staat stelt tussenbeide te komen in de meest complexe procedés in deze sector.