Fusiref Refractories

Bekleden met baksteen

Door haar expertise blinkt FUSIREF uit in de toepassing van bewerkte producten van alle types zoals:

Bekleden met baksteen

 • Metselen van elektrolyseovens
 • Bekleden met bakstenen van alle types gietpannen en convertors
 • Bouw van draaitrommelovens
 • Vuurvaste bekleding van smeltbaden
 • Stapelen van vuurvast materiaal voor de glasnijverheid
 • Bouw van cowpers met honingraatbakstenen
 • Bekleden met bakstenen van tunnelovens

Plaatsing van andere bewerkte producten

 • Vervangen van branders en geprefabriceerde gewelven
 • Plaatsen van kathodeblokken in elektrolyseovens
 • Plaatsen van ovenblokken in ovens met mobiele vloer
 • Bekleden van door water gekoelde buizen
 • Uitvoeren van smeltkroezen in koolstofblokken